Ọmọ́juwàgbé

PronunciationMeaning of Ọmọ́juwàgbé

The child won't let one's legacy go to waste.Extended MeaningMorphology

ọmọ-kìí-jẹ́-kí-ìwà-gbéGloss

ọmọ - child
kìí - will not
jẹ́ - let
ìwà - character, legacy
gbé - go to waste


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọmọ́juwàSee also