Ọmọ́pẹ̀rọ̀sọ́lá

PronunciationMeaning of Ọmọ́pẹ̀rọ̀sọ́lá

The child brought peace into wealth/nobility.Extended MeaningMorphology

ọmọ-pa-ẹ̀rọ̀-sí-ọláGloss

ọmọ - child
pa/pè - bring, call
ẹ̀rọ̀ - calm, peace
sí - into
ọlá - wealth, success


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Pẹ̀rọ̀See also