Ọmọ́rìnọ́lá

PronunciationMeaning of Ọmọ́rìnọ́lá

The child walks into success.Extended Meaning

See also: Ọmọ́rìnsọ́lá.Morphology

ọmọ-rìn-(sí)-ọláGloss

ọmọ - child
rìn - walk
sí - into
ọlá - notability, success


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Rìnọ́lá, Rìnsọ́láSee also