Ọmọ́rìnóyè

PronunciationMeaning of Ọmọ́rìnóyè

The child walks into honour.Extended MeaningMorphology

ọmọ-rìn-(ní)-oyèGloss

ọmọ - child
rìn - walk
ní - into (also: "sí")
oyè - honour, chieftaincy


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also