Ọmọ́shínà

PronunciationMeaning of Ọmọ́shínà

A child opened the way.Extended MeaningMorphology

ọmọ-ṣí-ọ̀nàGloss

ọmọ - child
ṣí - open
ọ̀nà - way, path


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọmọ́ṣínà, ShínàSee also