Ọmọ́tọ̀míwá

PronunciationMeaning of Ọmọ́tọ̀míwá

The child came to me.Extended MeaningMorphology

ọmọ-tọ̀-mí-wáGloss

ọmọ - child
tọ̀...wá - come to, seek
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Tọ̀míwáSee also