Ọmọ́tọ̀míwálé

PronunciationMeaning of Ọmọ́tọ̀míwálé

The child followed me home.Extended MeaningMorphology

ọmọ-tọ̀-mí-wá-iléGloss

ọmọ - child
tọ̀...wá - seek
mí - me
ilé - house, home


Geolocation

Common in:
OGUNFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọmọ́tọ̀míwá, Tọ̀míwáSee also