Ọmọ́tàlàdé

PronunciationMeaning of Ọmọ́tàlàdé

The child came from purity.Extended MeaningMorphology

ọmọ-ti-àlà-déGloss

ọmọ - child
ti - from
àlà - purity, the white cloth of Ọbàtálá
dé - arrive, return


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

TàlàdéSee also