Ọmọ́táyọ̀mi

PronunciationMeaning of Ọmọ́táyọ̀mi

My child equates the joy I have.Extended MeaningMorphology

ọmọ-tó-ayọ̀-miGloss

ọmọ - child
tó - is enough for, suffice for
ayọ̀ - joy
mi - mine


Geolocation

Common in:
EKOFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọmọ́táyọ̀. Táyọ̀.See also