Ọmọ́wùmí

PronunciationMeaning of Ọmọ́wùmí

I am desirous of the child.Extended Meaning

Same meaning as Ọmọ́wùnmí.Morphology

ọmọ-wù-míGloss

ọmọ - child
wù - desire
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọmọ́wùnmíSee also