Ọmọfálà

PronunciationMeaning of Ọmọfálà

The child of Ifá prospers.Morphology

ọmọ-fá-làGloss

ọmọ - child
ifá - Ifá divination, corpus, priesthood
là - be prosperous


Geolocation

Common in:
GENERAL