Ọnàmùtì

PronunciationMeaning of Ọnàmùtì

Artistic works (that I possess or have created) have taken (my) shame away (from me).Extended MeaningMorphology

ọnà-mú-ìtìjú (kúró)Gloss

ọnà - arts, road, method
mú...kúró - to take away
ìtìjú - shame
-


Geolocation

Common in:
IJEBUFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also