Ọnàrìndé

PronunciationMeaning of Ọnàrìndé

Artistry walked in.Extended MeaningMorphology

ọnà-rìn-déGloss

onà - artistry
rìn - walk
dé - arrive, return


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous Persons

Fìyìnfólúwa Ọnàrìnde, writer and poetMedia Links

http://www.ktravula.com/2015/11/in-memoriam-fiyinfoluwa-onarinde-1984-2015/VariantsSee also