Ọnàsànyà

PronunciationMeaning of Ọnàsànyà

Ornamental work compensates (for a previous loss).Extended MeaningMorphology

ọnà-sàn-ìyàGloss

ọnà - ornament, artistry
san - pay
ìyà - suffering


Geolocation

Common in:
IJEBU
OGUNFamous PersonsMedia LinksVariants

SànyàSee also