Ọpẹ́níyì

PronunciationMeaning of Ọpẹ́níyì

Thanksgiving is valuable.Morphology

ọpẹ́-ní-iyìGloss

ọpẹ́ - thanksgiving
ní - have
iyì - honour, value


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

  • Tèmíladé Ọpẹ́níyì (Tems). Nigerian musician and Grammy winner.Variants

Níyì