Ọrẹ́jìnmí

PronunciationMeaning of Ọrẹ́jìnmí

Friendship is entrusted to me.Extended MeaningMorphology

ọ̀rẹ̀-jìn-míGloss

ọ̀rẹ́ - friendship
jìn - entrust
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Jìnmi, Jìmí, Ọ̀rẹ́jìmíSee also