Ọsìmósù

PronunciationMeaning of Ọsìmósù

The Ọṣìn has brought the camwood (to use on this child). ỌṣìnmósùnExtended Meaning

See: Olúmóṣù, OdùmóṣùMorphology

ọṣìn-mú-osùnGloss

oṣìn - the Ọṣìn family deity
mú - pick, bring
osùn - the camwood ointment/oil


Geolocation

Common in:
GENERAL