Ọsìnbọ̀wálé

PronunciationMeaning of Ọsìnbọ̀wálé

The king returned home.Extended MeaningMorphology

ọṣìn-bọ̀-wá-iléGloss

Ọṣìn - king (Ìjẹ̀bú dialect)
bọ̀ - return
wá - come to
ilé - home, house


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Bọ̀wálé, Ọṣìbọ̀wáléSee also