Àṣekúnlowó

PronunciationMeaning of Àṣekúnlowó

Money thrives on addition.Morphology

àṣekún-ni-owóGloss

àṣekún - something you work in order to add to
ni - is
owó - money


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Àṣekún