Àbùsíèdùmàrè

PronunciationMeaning of Àbùsíèdùmàrè

The additional blessings of olódùmarè.Extended MeaningMorphology

à-bù-sí-èdùmàrèGloss

àbùsí - the addition
èdùmàrè - God (Olódùmarè)


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also