Àdúràlẹbọ

PronunciationMeaning of Àdúràlẹbọ

Prayer is sacrifice.Extended MeaningMorphology

àdúrà-ni-ẹbọGloss

àdúrà - prayer
ni - is
ẹbọ - sacrifice


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also