Àdúàgbèmí

PronunciationMeaning of Àdúàgbèmí

Prayer/Praying favoured me.Extended MeaningMorphology

àdúà-gbè-míGloss

àdúà - prayer, praying
gbè - favour
mí - me


Geolocation

Common in:
OYO
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Àdúràgbèmí, GbèmíSee also