Àgbẹ́kọ̀yà

PronunciationMeaning of Àgbẹ́kọ̀yà

Farmer resists suffering.Extended MeaningMorphology

àgbẹ́-kọ-ìyàGloss

àgbẹ́ - farmer
kò - resist
ìyà - suffering


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also