Àlàbánwò

PronunciationMeaning of Àlàbánwò

The Àlà deity should watch over the child.Extended MeaningMorphology

àlà-bá-mi-wòóGloss

àlà - the Àlà deity
bá - together with
mi - me
wòó - look after him/her


Geolocation

Common in:
IJEBUFamous PersonsMedia LinksVariants

BánwòSee also