Àyàngbémisọ́lá

PronunciationMeaning of Àyàngbémisọ́lá

Drumming put me into this place of honour.Morphology

àyàn-gbé-mi-sí-ọláGloss

àyàn - the deity of the drum
gbé - carry
mi - me
sí - into
ọlá - wealth, success


Geolocation

Common in:
OYOVariants

Gbémisọ́lá