Àyàngbẹ̀yẹ

PronunciationMeaning of Àyàngbẹ̀yẹ

The drummer received respect and honour.Morphology

àyàn-gba-ẹ̀yẹGloss

àyàn - the drummer (child)
gbà - receive
èyẹ - honour, nobility


Geolocation

Common in:
GENERAL