Àyànshínà

PronunciationMeaning of Àyànshínà

The drummer opened the way.Extended MeaningMorphology

àyàn-shí-ọ̀nàGloss

àyàn - the drummer
shí - open
ọ̀nà - road, lane, way, path


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Àyànṣínà, ÀyànsínàSee also