Àyándéọ́lá

PronunciationMeaning of Àyándéọ́lá

The spirit of the drummer has arrived into success.Extended MeaningMorphology

àyàn-dé-(sí)-ọláGloss

àyàn - the spirit of the drummer
dé - arrive
sí - into
ọlá - wealth, success


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Àyàndésọ́lá, Déọ́láSee also