Àyanṣínà

PronunciationMeaning of Àyanṣínà

The drummer cleared the path.Extended MeaningMorphology

àyàn-ṣí-ọ̀nàGloss

àyàn - drummer
ṣí - open, commission
ọ̀nà - road, lane, way, path


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Àyànshínà, Ṣínà, ShínàSee also