Abẹ̀rùàgbà

PronunciationMeaning of Abẹ̀rùàgbà

The one who respects elders.Extended Meaning

A nickname. Abẹ̀rùàgbà is the opening phrase in the proverbial sentence: Abẹ̀rùàgbà ni yó tẹlẹ̀ yí pẹ́ (only the respectful will live long).Morphology

a-bẹ̀rù-àgbàGloss

a - one who
bẹrù - fear, be afraid
àgbà - elder


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous Persons

Rótìmí Abẹ̀rùàgbà(Media)Media Links

https://www.facebook.com/rotimi.aberuagba,VariantsSee also