Abẹ̀rùàgbà

PronunciationMeaning of Abẹ̀rùàgbà

The one who respects elders.Extended Meaning

A nickname.Morphology

a-bẹ̀rù-àgbàGloss

a - one who
bẹrù - fear, be afraid
àgbà - elder


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous Persons

Rótìmí Abẹ̀rùàgbà(Media)Media Links

https://www.facebook.com/rotimi.aberuagba,VariantsSee also