Abọ́dúnrìnká

PronunciationMeaning of Abọ́dúnrìnká

One who walks around with festivities.Extended MeaningMorphology

a-bá-ọdún-rìn-káGloss

a - someone
bá - together with
ọdún - year, festivities
rìn - walk
ká - around (káakiri)


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Abọ́dúnrìnSee also