Abórìshàdé

PronunciationMeaning of Abórìshàdé

One who returns with the Òrìṣà.Extended Meaning

See also: Abórìṣàdé.Morphology

a-bá-òrìṣà-déGloss

a - one who
bá - together with
òrìṣà - the Yorùbá superior deity
dé - arrive


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Abórìṣàdé, Bórìṣàdé, BórìshàdéSee also