Adébisọ́lá

PronunciationMeaning of Adébisọ́lá

The crown gave birth to (this) in nobility/wealth.Extended MeaningMorphology

adé-bí-sí-ọláGloss

adé - crown, royalty
bí - give birth to
sí - into
ọlá - wealth, success, nobility


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Bísọ́lá, Débísọ́láSee also