Adébùkọ́lá

PronunciationMeaning of Adébùkọ́lá

Royalty is added to affluence.Extended MeaningMorphology

adé-bù-kún-ọláGloss

adé - crown
bù - scoop
kún - add to
ọlá - wealth, success, notability


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Adébùkọ́nlá, Bùkọ́la, Bùkọ́nlá, BúkìSee also