Adérìnọ́lá

PronunciationMeaning of Adérìnọ́lá

The crown walks in wealth.Extended Meaning

It's a royal name.Morphology

Adé-rìn-(sí)-ọláGloss

ade - the crown
rìn - walk
(sí) - into
ọlá - wealth


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Adérìnlọ́la, Adérìnkọlá, Adérìnbọ́lá, Dérìn, Adérìnsọ́láSee also