Adérìnkọlá

PronunciationMeaning of Adérìnkọlá

The crown walks into wealth.Extended MeaningMorphology

adé-rìn-kò-ọláGloss

ade - crown
rìn - walk
kò - meet
ọlá - wealth


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Adérìnlọ́la, Adérìnọlá, Adérìnbọ́lá, Adérìnsọ́lá, DérìnSee also