Adétọ̀nà

PronunciationMeaning of Adétọ̀nà

The crown is proper (or properly acquired/administered).Extended MeaningMorphology

adé-tọ-ọ̀nàGloss

adé - crown
tọ - follow
ọ̀nà - road, lane, way, path


Geolocation

Common in:
IJEBUFamous Persons

Ọba Síkírù Adétọ̀nà, the Awùjalẹ of Ìjẹ̀búMedia Links

https://en.wikipedia.org/wiki/Sikiru_Kayode_AdetonaVariantsSee also