Adétóóyangàn

PronunciationMeaning of Adétóóyangàn

The crown is worth boasting with.Morphology

adé-tó-yangànGloss

adé - crown, royalty
tó - is capable of
yangàn - proudly strut


Geolocation

Common in:
GENERAL