Adédàmọ́lá

PronunciationMeaning of Adédàmọ́lá

The crown has joined up with wealth.Extended MeaningMorphology

adé-dà-mọ́-ọláGloss

adé - crown
dà - mix
mọ́ - add to
ọlá - wealth


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous Persons

Prince (Barrister) Adédàmọ́lá Adérèmí Chief Táíwò Adédàmọ́lá Harold ṢódípòMedia Links

http://www.nairaland.com/2531603/prince-adedamola-aderemi-visits-obasanjo https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chief_Taiwo_Adedamola_Harold_SodipoVariants

Dàmọ́láSee also