Adéfọláhàn

PronunciationMeaning of Adéfọláhàn

The crown has shown the expanse of wealth.Morphology

adé-fi-ọlá-hànGloss

adé - crown, royalty
fi...hàn - show off, reveal
ọlá - wealth, nobility


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

  • High Chief (Mrs) Winifred Adéfọláhàn Awóṣìkà Kíkẹ́lọmọ Adéfọláhàn KúpońiyìMedia Links