Adéfàlà

PronunciationMeaning of Adéfàlà

The crown has drawn a white cloth of the Ọbàtálá.Morphology

adé-fa-àlàGloss

adé - crown, royalty
fà - pull
àlà - the pure white cloth of the Ọbàtálá deity


Geolocation

Common in:
GENERAL