Adégbìtẹ́

PronunciationMeaning of Adégbìtẹ́

The crown has aquired the throne.Morphology

adé-gba-ìtẹ́Gloss

adé - crown, royalty
gba - receive, fill up
ìtẹ́ - nest, throne


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

  • Dámilọ́lá Adégbìtẹ́(Actress) Dr. Abdullateef Adegbite(Islamic Cleric)Media LinksVariants

Gbìtẹ́