Adégòkè

PronunciationMeaning of Adégòkè

The crown has ascended.Morphology

adé-gun-òkèGloss

adé - crown, royalty
gùn - climb, mount
òkè - hill, mountaintop


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

  • 1. Gbàdàmọ́sí Adégòkè Adélabú (Nigerian Politician) 2. Olúkẹ́mi Olúfúntọ́ Adégòkè (British Politician) en.wikipedia.org/wiki/Kemi_BadenochMedia LinksVariants

Gòkè