Adémọ́lá

PronunciationMeaning of Adémọ́lá

1. We have arrived along with wealth. 2. Crown along with nobility/wealth.Morphology

a-dé-mọ́-ọláGloss

a - we
dé - arrive
mọ́ - along with
ọlá - wealth, nobility
-
adé - crown, royalty
mọ́ - along with
ọlá - nobility, wealth, success
-


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Adémọ́lá Adétòkunbọ̀, first indigenous Chief Justice of Nigeria Prince Adémọ́lá Oyèdòkun, Olúfọ́n of Ifọ́n Prince, a human right lawyer and poet.