Adésànyà

PronunciationMeaning of Adésànyà

The crown has paid back its suffering.Extended MeaningMorphology

adé-san-ìyàGloss

adé - crown
san - pay
ìyà - suffering


Geolocation

Common in:
IJEBUFamous Persons

Abraham Adésànyà, Nigerian politician, lawyer, and activist.Media Links

https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_AdesanyaVariants

Olúsànya, Oyèsànyà, Sànyà...See also