Adésànyà

PronunciationMeaning of Adésànyà

The crown has paid back its suffering.Extended MeaningMorphology

adé-san-ìyàGloss

adé - crown
san - pay
ìyà - suffering


Geolocation

Common in:
IJEBUFamous Persons

1. Abraham Adésànyà, Nigerian politician, lawyer, and activist. 2. Israel Adésànyà, famous Nigerian/New-Zealander Mixed Martial Arts world championMedia Links

https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_AdesanyaVariants

Olúsànya, Oyèsànyà, Sànyà...See also