Adétókẹ́

PronunciationMeaning of Adétókẹ́

This (child of the) crown is worth cherishing.Morphology

adé-tó-kẹ́Gloss

adé - crown, royalty
tó - suffice for
kẹ́ - pet, care for, cherish


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Tókẹ́