Adétówùnmi

PronunciationMeaning of Adétówùnmi

The crown that I desire.Extended MeaningMorphology

adé-tí-ó-wùn-míGloss

adé - crown
tí - that
- it
wù/wùn - attract
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Adétówùmi, Tówùmí, Wùmí, WùnmíSee also