Aiyekòótọ́

PronunciationMeaning of Aiyekòótọ́

The world rejects the truth.Extended MeaningMorphology

aiyé-kọ-òótọ́Gloss

ayé - earth ('s people)
kọ̀ - reject
òótọ́ - truth (òtítọ́)


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ayékòótọ́, Ayékòtítọ́, Aiyékòtítọ́See also