Ajékìgbé

PronunciationMeaning of Ajékìgbé

Business does not perish.Morphology

ajé-kìí-gbéGloss

ajé - resourcefulness, business, entrepreneurship
kìí - does not
gbé - perish, disappear, get lost


Geolocation

Common in:
IBADANVariants

Ajéìgbé, Ajékìígbé, Ajéègbé