Ajíbìkẹ́

PronunciationMeaning of Ajíbìkẹ́

One woken up to affection.Morphology

a-jí-bá-ìkẹ́, a-jí-bí-ìkẹ́Gloss

a - we, one who
jí - to wake
bá - to meet
bí - give birth to
ìkẹ́ - care, devotion, affection


Geolocation

Common in:
IGBOMINAVariants

Jíbíkẹ́